Izjava o pristupačnosti

CoreEvent teži ka pružanju jednakog pristupa našim uslugama svim korisnicima, uključujući korisnike s poteškoćama, putem naše pristupačne internetske stranice.

Naša internetska stranica omogućuje jednostavno snalaženje u sadržaju te se prilikom objave ili tiskanja svih materijala vodimo ciljem korištenja jednostavnog jezika koji je prikladan za dokumentaciju sadržaja, jednostavnog pisma te prikladne veličine teksta i zadovoljavajućeg kontrasta boje teksta i pozadine.

Za sva pitanja i komentare te u slučaju poteškoća prilikom korištenja naše stranice molimo da nas kontaktirate putem e-mail adrese contact@core-event.co.